You have no items in your shopping cart.

ANG BAGONG FILIPINO KINDERGARTEN

Ang Bagong Filipino ay para sa mga batang mag-aaral bago pa sila tumuntong ng primarya. Ito ay idinisenyo para sa mga batang mag-aaral sa mga batayang kasanayan sa pagkulay, pagsulat, at pagkilala ng alpabeto at mga titik habang malugod at masaya silang nag-aaral ng Filipino.
Manufacturer: Learning is Fun
PHP 199.75
Qty:

Ang Bagong Filipino ay para sa mga batang mag-aaral bago pa sila tumuntong ng primarya. Ito ay idinisenyo para sa mga batang mag-aaral sa mga batayang kasanayan sa pagkulay, pagsulat, at pagkilala ng alpabeto at mga titik habang malugod at masaya silang nag-aaral ng Filipino.

26 x 19.20 x 0.90 cm

192 pp

Paperback

0.4kgs