You have no items in your shopping cart.
Sort by
Display per page

Ang Bagong Filipino ay para sa mga batang mag-aaral bago pa sila tumuntong ng primarya. Ito ay idinisenyo para sa mga batang mag-aaral sa mga batayang kasanayan sa pagkulay, pagsulat, at pagkilala ng alpabeto at mga titik habang malugod at masaya silang nag-aaral ng Filipino.

26 x 19.20 x 0.90 cm

192 pp

Paperback

0.4kgs

Ang Bagong Filipino Grade 1 ay para sa mga mag-aaral na nasa elementarya. Ito ay idinisenyo para matuto ang mga batang mag-aaral sa batayang kasanayan sa pagbuo ng pangungusap, pagkilala sa mga bahagi, uri at kasarian nito at sa paggamit ng mga bahagi ng pananalita habang malugod at masaya silang nag-aaral ng Filipino.

26 x 19.20 x 0.90 cm

192 pp

Paperback

0.4kgs

ANG BAGONG FILIPINO GRADE 1

Price: PHP 199.75

Ang Bagong Filipino Grade 2 ay para sa mga mag-aaral na nasa elementarya. Ito ay idinisenyo para matuto ang mga batang mag-aaral sa batayang kasanayan sa pagbuo g pangungusap, pagkilala sa mga bahagi, uri at kasarian nito at sa paggamit ng mga bahagi ng pananalita habang malugod at masaya silang nag-aaral ng Filipino.

26 x 19.20 x 0.90 cm

192 pp

Paperback

0.4kgs

ANG BAGONG FILIPINO GRADE 2

Price: PHP 199.75

Ang Bagong Filipino Grade 3 ay para sa mga mag-aaral na nasa elementarya. Ito ay idinisenyo para matuto ang mga batang mag-aaral sa batayang kasanayan sa pagbuo g pangungusap, pagkilala sa mga bahagi, uri at kasarian nito at sa paggamit ng mga bahagi ng pananalita habang malugod at masaya silang nag-aaral ng Filipino.

26 x 19.20 x 0.90 cm

192 pp

Paperback

0.4kgs

ANG BAGONG FILIPINO GRADE 3

Price: PHP 199.75

Ang Bagong Filipino ay para sa mga batang mag-aaral bago pa sila tumuntong ng primarya. Ito ay idinisenyo para sa mga batang mag-aaral sa mga batayang kasanayan sa pagkulay, pagsulat, at pagkilala ng alpabeto at mga titik habang malugod at masaya silang nag-aaral ng Filipino.

26 x 19.20 x 0.90 cm

192 pp

Paperback

0.4kgs

This book is a wonderful resource in helping children develop and strengthen important numerical skills in preparation for formal schooling.

26 x 19 x 0.50 cm

96 pp

Paperback

0.2kgs

 

BRIGHT KIDS-MATHS K2

Price: PHP 179.75 PHP 30.00

Introduce young learners to the curious world of mathematics with this wonderful and colorful workbook.

27.90 x 21.70 x 0.40 cm

64 pp

Paperback

0.2kgs

 

EASY MATHS-FRACTIONS

Price: PHP 149.75

Introduce young learners to the curious world of mathematics with this wonderful and colorful workbook.

27.90 x 21.70 x 0.40 cm

64 pp

Paperback

0.2kgs

 

EASY MATHS-SIMPLE ADDITION

Price: PHP 149.75

Introduce young learners to the curious world of mathematics with this wonderful and colorful workbook.

27.90 x 21.70 x 0.40 cm

64 pp

Paperback

0.2kgs

 

EASY MATHS-SIMPLE DIVISION

Price: PHP 149.75

Introduce young learners to the curious world of mathematics with this wonderful and colorful workbook.

27.90 x 21.70 x 0.40 cm

64 pp

Paperback

0.2kgs

 

Introduce young learners to the curious world of mathematics with this wonderful and colorful workbook.

27.90 x 21.70 x 0.40 cm

64 pp

Paperback

0.2kgs

 

EASY MATHS-SIMPLE SUBTRACTION

Price: PHP 149.75

Introduce young learners to the curious world of mathematics with this wonderful and colorful workbook.

27.90 x 21.70 x 0.40 cm

64 pp

Paperback

0.2kgs

 

EASY MATHS-TIME

Price: PHP 149.75

With English gaining increasing importance in our education system, English Workbook for Kindergarten will help your child achieve a level of proficiency in the language consistent with his age.

26 x 19.10 x 0.90 cm

192 pp

Paperback

0.4kgs

 

A fun-filled workbook for preschoolers which focuses on skill development in the two critical areas of reading and writing.

26 x 19.10 x 0.90 cm

192 pp

Paperback

0.4kgs

 

A fun-filled workbook for preschoolers which focuses on skill development in the three critical areas of reading, writing and Mathematics

26 x 19.10 x 0.90 cm

192 pp

Paperback

0.4kgs